מיכל זוהר בן-דור | סופרת

תקנון ומדיניות רכישה ומשלוחים

תקנון ומדיניות רכישה ומשלוחים

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של מיכל זוהר בן דור הכולל את כל התכנים והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.
 • אין לרשום לקבלת דיוורים אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לקבלת דיוורים הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.
 • בעת ביצוע הזמנה מוצעת אפשרות להרשמה לדיוורים במייל מטעם מיכל זוהר בן דור ובהקשר של החומרים המוצעים באתר.
 • לקוח או לקוחה המעוניינים להסיר את עצמם בהמשך מרשימת הדיוורים לאחר שנרשמו, יוכלו לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה ישירה למייל bd@gmail.com

קניין רוחני

האתר וכל המידע שבו, הכולל עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה וגרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר המוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ולמיכל זוהר בן דור ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר ״מיכל זוהר בן-דור״ ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר ״מיכל זוהר בן- דור.״

כמו כן, חל איסור מוחלט להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן המצוי באתר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

מכלול התוכן המוצע באתר הינו בבעלותה הבלעדית של מיכל זוהר בן דור ואין לעשות בתכנים אלה כל שימוש למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלה יש לבדוק מהם תנאי השימוש ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

הזמנת ספרים או מוצרים באתר ואספקתם

 • מיכל זוהר בן דור שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי מיכל זוהר בן דור לפני השינוי גם אם טרם סופקו.
 • ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים ולבצע תשלום באתר אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי.
 • רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים באתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. מובהר כי לא ניתן לבצע רכישות ללא הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.
 • בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 • זמן האספקה של ההזמנה ועלותה הינם באמצעות ובכפוף לדואר ישראל בדואר רשום בתוך 10 ימי עבודה ובעלות 22 ₪ . או באמצעות דואר 24 של דואר ישראל בעלות של 16 ש״ח (על פי בחירת הלקוח/ה)

 

מדיניות החלפת מוצרים וביטול עסקה

תקנות ביטול עסקה בחוק להגנת הצרכן קובעות שעל ספרים אין החזר כספי אולם לעיתים ניתן לקבל זיכוי.  צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת טובין בתנאי שיחזירם ללא פגם לעוסק, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. עם זאת, זכות הביטול לא תחול לגבי טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

לפי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספר. הסיבה לכך הנה שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק, לשכפל, במידה שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של אתר האינטרנט, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של מיכל זוהר בן דור במידה ונוצר קשר מידי עם קבלת המוצר ושליחתו בדואר חוזר בתוך יומיים.

תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.

 

משלוחים והחזרות

איסוף עצמי – ממושב אמונים – ללא תשלום

זמני האספקה באיסוף עצמי בתיאום אספקה עם הרוכש/ת.

משלוח לתיבת הדואר של הלקוח באמצעות דואר ישראל:

 • דואר רשום – 22 ש״ח
 • דואר 24 – 16 ש״ח

זמני האספקה במשלוחים יהיו בין 5 עד 10 ימי עסקים (תלוי בדואר ישראל)

תנאי אספקה

 • ימי עסקים: ימי עבודה שאינם כוללים שישי שבת ערבי חג וחגים.
 • בתקופות חגים עשויים זמני האספקה להשתנות והם יעודכנו בעת ההזמנה באתר.
 • מיכל זוהר בן דור אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר עקב עיכובים הנגרמים על ידי דואר ישראל. כל נזק שייגרם לרוכש או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו ממיכל זוהר בן דור והיא לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצר או שירות באתר.

פרטיות

אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

אנו מכבדים את הפרטיות שלכם. מיכל זוהר בן דור לא תמסור את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

 • אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין מיכל זוהר בן דור.
 • אם תארגן מיכל זוהר בן דור את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מיכל זוהר בן דור לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר ו/או האפליקציה והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית).

דילוג לתוכן